Det finns flera olika typer av personförsäkringar du bör känna till

Personförsäkringar är de försäkringar du tecknar själv som ett komplement till de socialförsäkringar och avtalsförsäkringar som du har. De går att teckna i grupp eller individuellt, det är helt upp till dina behov och din ekonomi som styr vilka personförsäkringar du väljer att teckna.

Personförsäkring

Personförsäkringar är de försäkringar du tecknar själv som ett komplement till de socialförsäkringar och avtalsförsäkringar som du har. De går att teckna i grupp eller individuellt, det är helt upp till dina behov och din ekonomi som styr vilka personförsäkringar du väljer att teckna.

Sjukförsäkring

Det här är en typ av personförsäkring som kompletterar den ersättning du får från försäkringskassan när du blir sjuk under en längre tid.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring består av en engångssumma som betalas ut vid en olycka, höga sjukhuskostnader, längre rehabilitering eller invaliditet.

Sjuk och olycksfallsförsäkring

Denna försäkring är mer heltäckande än olycksfallsförsäkringen. Engångsersättning vid bestående invaliditet, oavsett om den beror på sjukdom eller olycka.

Barnförsäkring

Detta är en ersättning för ditt barn som betalas ut vid invalidisering, långvarig sjukdom eller skada. Kan även betala vårdkostnader i ett sådant sammanhang.

Dödsfallsförsäkring

Om du dör i förtid kan denna typ av personförsäkring hjälpa de efterlevande ekonomiskt. Faller ut som en engångssumma du själv bestämt.

Pensionsförsäkring

Finns som komplement till den allmänna pensionen. Du kan låta försäkringsbolaget sköta placeringen av pengar du sparar hos dem, som sedan betalas ut när du går i pension. Vilket utgör den traditionella pensionsförsäkringen. Sedan finns det en annan typ som kallas för unit-linked försäkring, där har du som tecknat försäkringen själv inflytande över var dina sparpengar placeras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *