MC-Försäkring

Det är en underbar känsla att glida runt på en MC, men många av dem trafikolyckor som inträffar har motorcyklar inblandade. Därför är det mycket viktigt med en MC-försäkring som täcker skador på både dig och din MC. Dessutom är det lag på att du måste ha MC-försäkring.

Olika nivåer på MC-försäkring

När du ska välja MC-försäkring kan du välja flera olika nivåer på din MC-försäkring. Ju högre nivå du har desto mer täcker din MC-försäkring. Den lägsta nivån är trafikförsäkring. Den är obligatorisk enligt lag (trafikskadelagen). En MC-försäkring med enbart trafikförsäkring täcker skador på egendom och personer som skapas av MC i trafik. Vad som ersätts styrs även av trafikskadelagen. Om motorcykeln används utomlands gäller inte den svenska trafikskadelagen utan det land du vistas i lagar.

Nästa nivå är halvförsäkring den innehåller förutom trafikförsäkring även en delkaskoförsäkring. Delkaskoförsäkringen täcker bland annat brand- och stöldskador. Den täcker även kostnader vid rättstvister som uppstått i samband med t ex trafikolycka, service, eller försäljning.

Sista nivån är inte helt otippat helförsäkring. Den täcker utöver detsamma som dem andra nivåerna av MC-försäkring även vagnförsäkring. Den ersätter skador på själva fordonet. Vagnskadeförsäkring är inte nödvändigt om du har så kallad vagnskadegaranti.

I vissa fall måste försäkringstagaren uppnått en viss ålder. Om så är fallet måste även den som kör motorcykeln ha uppnått den krävda åldern.