Mopedförsäkring

Din moped är något som är viktigt att ha försäkring till. En moped är både stöldbegärlig och uppmanar även till ganska höga hastigheter vilket lätt leder till olyckor, det kan ibland även vara svårt att få ut något på försäkringen.

Här följer en lista på saker du inte får göra:

 • Färdas onykter
 • Mopeden är trimmad
 • Föraren är miderårig
 • Mopeden stod olåst

Det finns lite olika alternativ för den som ska skaffa mopedförsäkring.

Trafikförsäkring för moped

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag. Den täcker:

 • Personskador vållade med din moped.
 • Skador på mopeden

Så länge du inte kör berusad och uppfyller laglig ålder behöver du inte betala någon självrisk.

Halv – och helförsäkring

Halvförsäkringen består utav flera olika försäkringar:

 • Trafik – se ovan
 • Brand
 • Stöld
 • Rättsskydd – endast i vissa fall
 • Glasskador på plexiglasskydd (finns med endast hos vissa bolag)

Helförsäkringen består förutom halvförsäkringen utav vagnskadeförsäkringen, den ersätter skador på din moped orsakade vid trafikolyckor mm.