Vad du behöver känna till om din framtida fordonsförsäkring

När du är ägare av ett motordrivet fordon av något slag är det mycket klokt att teckna en försäkring för fordonet.

En fordonsförsäkring för din bil, mc eller moped är något som de allra flesta försäkringsbolag erbjuder sina kunder. Denna typ av försäkring innebär att de kan gå in och täcka skador och problem som kan komma att uppstå.

När du är ägare av ett motordrivet fordon av något slag är det mycket klokt att teckna en försäkring för fordonet.

En fordonsförsäkring för din bil, mc eller moped är något som de allra flesta försäkringsbolag erbjuder sina kunder. Denna typ av försäkring innebär att de kan gå in och täcka skador och problem som kan komma att uppstå.

Försäkringsbolagen delar in fordonsförsäkringar i tre olika nivåer, trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa olika nivåer omfattar olika mycket och det är alltid bra att veta vad innan man väljer vilken nivå på fordonsförsäkring man väljer.

Trafikförsäkring för ditt fordon

Denna nivå på fordonsförsäkring är obligatorisk enligt lag för alla som äger en bil. Trafikförsäkringen täcker skador på den som kör och de som är passagerare i bilen om det händer en olycka. Den täcker även skador på egendom som orsakats av bilen i något sammanhang. Det är obligatoriskt att teckna en sådan här nivå på försäkring även för MC och moped, den ska finnas på alla fordon som vistas på vägarna.

Halvförsäkring för ditt fordon

När man tecknar en halvförsäkring hoppar man upp ett snäpp i fordonsförsäkringsnivåerna. Alltså ingår trafikförsäkringen i den här och man får det grundskydd man måste ha enligt lag plus lite till. Den täcker även stölder av fordonet som är försäkrat samt brand, maskinskador och skador på rutor. På den här nivån kan du även få ersättning för bärgning av fordonet om du skulle behöva det. Det är väldigt bra att ha en halvförsäkring eftersom det inte är så ovanligt att det händer något med till exempel en bil som oftast blir ganska dyrt.

Men håll koll på vad som ingår i just din halvförsäkring eftersom det kan skilja kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen vad som ingår.

Helförsäkring för ditt fordon

Detta är den högsta nivån på fordonsförsäkring som det går att teckna. I den ingår allt från föregående nivåer plus en så kallad vagnskadeförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning för skador på fordonet som inträffat vid tillexempel en trafikolycka.

Denna nivå på fordonsförsäkring är väldigt bra att ha, särskilt om du har en helt ny bil, har du råd att betala för en helförsäkring är det något vi rekommenderar starkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *