Vad du behöver känna till om din framtida hemförsäkring

Alla hemförsäkringar innehåller ett flertal olika skydd, det är de olika delarna som är viktiga att titta på och jämföra när man ska välja försäkringsbolag, den del som de flesta känner till är egendomsskyddet.

Alla hemförsäkringar innehåller ett flertal olika skydd, det är de olika delarna som är viktiga att titta på och jämföra när man ska välja försäkringsbolag, den del som de flesta känner till är egendomsskyddet. Det ger dig ersättning om du tillexempel råkar ut för inbrott, stöld och brand, i hemmet eller när du är ute och reser. Det man ska tänka på är att de andra delarna som till exempel ansvarsförsäkringen och rättsskydd är minst lika viktiga.

Ca 90 procent av hela Sveriges befolkning har en hemförsäkring, en del har en kollektiv hemförsäkring genom sitt fackförbund och en del har tecknat en privat. När du tecknar en hemförsäkring täcker den alla som är bosatta i det hushållet, så länge som de lever under något som man kallar för familjeliknande förhållande. När det gäller sammanboende vänner har de olika försäkringsbolagen olika regler för om alla boende omfattas eller inte.

Hemförsäkringen är till för att skydda dig som person ekonomiskt om du skulle bli utsatt för en skada. Den kan vara mer eller mindre omfattande vad det gäller de olika skyddande delarna, därför är det viktigt att du väljer en försäkring som täcker just dina behov.

Ansvarsförsäkring

Den här delen av en hemförsäkring gäller om du som privatperson har råkat skada någon annans egendom, eller en person och de kräver att du ska betala skadestånd. En ansvarsförsäkring kan oftast täcka rättegångskostnader och ett eventuellt skadestånd.

Överfallsförsäkring

Denna del ger dig en ersättning om du blivit utsatt för överfall som orsakat dig personskador. Överfallsskyddet täcker sådana kostnader som läkarvård, förlorad arbetsinkomst och en engångssumma för invalidisering.

Rättsskyddsförsäkring

Den här delen ger dig ersättning som täcker nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvistemål och brottsmål.

Reseförsäkring

Denna del är en av de grundstommar som alltid ska finnas i en hemförsäkring. Den ger ett ökat skydd för dig när du är ute och reser. Ett reseskydd som ingår i en hemförsäkring gäller oftast i 45 dagar. Reser du under en längre tid bör du ha en tilläggsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Det finns nästan alltid möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar för det som inte ingår i de delar som nämnts ovan. Ett exempel är allriskförsäkringen som även kallas för drulleförsäkring. Den är ett bra komplement till hemförsäkringen och ger ett mer omfattande skydd för din egendom och lösa egendom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *